Zespół Dresslera

Zespół Dresslera

Powikłanie to występuje  u 1-4% chorych w 2-10 tygodniu po zawale serca.Zepół tene składa się z nawracającego zapalenia osierdzia, wysięku w jamach opłucnowych, gorączki,niedokrwistości i wysokiego OB.Przypuszcza się że przyczyną jest reakcja autoagresyjna na antygeny miokardium, powstające w wyniku zawału (podobny zespół występuje po zabiegach kardiochirurgicznych i nosi on nazwę zespołu pokardiotomijnego).Zespól Dresslera ma charakter przewlekły.

Objawy:drivelan kompozīcija

ból w klatce piersiowejforskolin dawkowanie

gorączkafungolon pret

dusznośćdrivelan efect

tachykardiamacho man cena

tarcie osierdziarevitalum mind plus tabletter

zapalenie opłucnejhemorrhostop

leukocytoza, przyspieszone OB,

przeciwciała przeciwsercowe w surowicy

cechy płaszczowego uszkodzenia serca w EKG

Leczenie:

Polega na podawaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - Aspiryna 1,5-3g/dobę. Przy znacznym narastaniu płynu lub w przypadkach opornych na leczenie stosuje się - steroidy , ewentualnie punkcja osierdzia.